Cardiologie

Behandeling van HCM

behandelingsopties

Cardiologie

HCM monikkendam
HCM monikkendam

Behandelingsopties voor HCM

HCM man question mark

Er is nog steeds geen goedgekeurde behandeling voor obstructieve HCM in Europa die verder gaat dan de behandeling van symptomen en die de onderliggende ziekte aanpakt.1-5

  • De huidige farmacologische behandelingen voor HCM zijn gebaseerd op een klein aantal studies, die geen van allen gerandomiseerde, gecontroleerde prospectieve onderzoeken waren2,3
  • Deze behandelingen, evenals behandelingen voor septale reductie, richten zich niet op de onderliggende pathofysiologie van de ziekte1-5

Farmacologische behandeling

Beschikbare farmacologische behandelingen voor HCM richten zich niet op de onderliggende ziekte, maar op het verminderen van de symptomen van de aandoening.

  • Het gebruik van bètablokkers en calciumkanaalblokkers voor obstructieve HCM is gericht op de symptomen1
  • De aanbevelingen in de Amerikaanse en Europese richtlijnen (AHA/ACC en ESC) zijn uitsluitend gericht op farmacologische symptoombestrijding op empirische basis door het gebrek aan grote, gerandomiseerde klinische studies2,3 

Septale reductietherapie

Septale reductietherapie kan een aanvullende optie zijn voor patiënten met onvoldoende respons op farmacologische behandeling.1-3

  • Septale reductietherapie is gericht op het reduceren van de verdikte massa van het septum (de wand tussen de linker- en rechterhartkamer).
  • Septale reductie kan plaatsvinden via alcoholablatie, door middel van een dunne buis (catheter), of door middel van invasieve chirurgie
  • Patiënten die deze behandelingen hebben ondergaan kunnen nog steeds symptomen hebben die farmacologische behandeling vereisen en kunnen verdere septale reductietherapie nodig hebben3,5.

Raadpleeg voor specifieke aanbevelingen en behandelalgoritmen voor HCM de ESC-Richtlijn uit 2023

Monitoring Card.

Monitoring

Monitoring en evaluatie van patiënten met hypertrofische cardiomyopathie

Meer informatie
Diagnose

Diagnose

Lees hier over de verschillende methoden om HCM te diagnostiseren.

Meer informatie

Meer weten over HCM

Referenties

1. Ammirati E, Contri R, Coppini R, Cecchi F, Frigerio M, Olivotto I. Pharmacological treatment of hypertrophic cardiomyopathy: current practice and novel perspectives. EurJ Heart Fail. 2016;18(9):1106-1118.
2. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 201 k ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Fur Heart J. 2014;35(39):2733-2779.
3. Ommen SR, Mital S, Burke MA, et al. 2020 AHA/ACC guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2020;142(25):e558-e631.
4. Liebregts M, Vriesendorp PA, Mahmoodi BK, Schinkel AF, Michels M, ten Berg JM. A systematic review and meta-analysis of long-term outcomes after septal reduction therapy in patients with hypertrophic cardiomyopathy. JACC Heart Fail. 2015;3(11 ):896-905.
5. Minakata K, Dearani JA, Schaff HV, O’Leary PW, Ommen SR, Danielson GK. Mechanisms for recurrent left ventricular outflow tract obstruction after septal myectomy for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Ann Thorac Surg. 2005;80(3):851-856.
 

 

CCCV-NL-2300008