Cardiologie

Behandeling van HCM

behandelingsopties

Cardiologie

HCM monikkendam
HCM monikkendam

Behandelingsopties voor HCM

HCM man question mark

Sinds 2023 is een nieuwe behandeling goedgekeurd door de European Medicines Agency om naast de behandeling van de symptomen van HOCM ook de onderliggende ziekte aan te pakken. Deze behandeling is tevens opgenomen in de ESC-Richtlijn voor behandeling van cardiomyopathieën.1-5

•    De huidige farmacologische behandelingen die op dit moment vergoed worden voor HCM zijn gebaseerd op een klein aantal studies, die geen van allen gerandomiseerde, gecontroleerde prospectieve onderzoeken waren.2,3

•    Deze behandelingen, evenals behandelingen voor septale reductie, richten zich niet op de onderliggende pathofysiologie van de ziekte.1-5

Farmacologische behandeling

Tot de komst van de Actine- Myosine inhibitoren richten de farmacologische behandelingen voor HCM richten zich niet op de onderliggende ziekte, maar op het verminderen van de symptomen van de aandoening.

  • Het gebruik van bètablokkers en calciumkanaalblokkers voor HOCM is gericht op de symptomen.1
  • Actine Myosine inhibitoren zoals mavacamten richten zich op de onderliggende oorzaak van de ziekte

Septale reductietherapie

Septale reductietherapie kan een aanvullende optie zijn voor patiënten met onvoldoende respons op farmacologische behandeling.1-3

  • Septale reductietherapie is gericht op het reduceren van de verdikte massa van het septum (de wand tussen de linker- en rechterhartkamer).
  • Septale reductie kan plaatsvinden via alcoholablatie, door middel van een dunne buis (catheter), of door middel van invasieve chirurgie
  • Patiënten die deze behandelingen hebben ondergaan kunnen nog steeds symptomen hebben die farmacologische behandeling vereisen en kunnen verdere septale reductietherapie nodig hebben3,5.

Raadpleeg voor specifieke aanbevelingen en behandelalgoritmen voor HCM

de ESC-richtlijn uit 2023

Monitoring Card.

Monitoring

Monitoring en evaluatie van patiënten met hypertrofische cardiomyopathie

Meer informatie
Diagnose

Diagnose

Lees hier over de verschillende methoden om HCM te diagnostiseren.

Meer informatie

Meer weten over HCM

Referenties

1. Ammirati E, Contri R, Coppini R, Cecchi F, Frigerio M, Olivotto I. Pharmacological treatment of hypertrophic cardiomyopathy: current practice and novel perspectives. EurJ Heart Fail. 2016;18(9):1106-1118.
2. Arbello E, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. European Heart Journal (2023) 44, 3503–3626.
3. Ommen SR, Mital S, Burke MA, et al. 2020 AHA/ACC guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2020;142(25):e558-e631.
4. Liebregts M, Vriesendorp PA, Mahmoodi BK, Schinkel AF, Michels M, ten Berg JM. A systematic review and meta-analysis of long-term outcomes after septal reduction therapy in patients with hypertrophic cardiomyopathy. JACC Heart Fail. 2015;3(11 ):896-905.
5. Minakata K, Dearani JA, Schaff HV, O’Leary PW, Ommen SR, Danielson GK. Mechanisms for recurrent left ventricular outflow tract obstruction after septal myectomy for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Ann Thorac Surg. 2005;80(3):851-856.

 

CV-NL-2400010 april 2024