Cardiologie

Monitoring

Monitoring en behandelingsevaluatie bij HCM

Cardiologie

HCM Cardiologie
HCM Cardiologie

Patiënten met hypertrofische cardiomyopathie monitoren

man_monitoring_final.png

Regelmatige controle en evaluatie in toenemende frequentie wordt aanbevolen voor patiënten met hypertrofyische cardiomyopathie (HCM).1,2 HCM kan zich zelfs bij asymptomatische patiënten blijven ontwikkelen. Door monitoring kan progressie worden vastgesteld. De frequentie van deze monitoring wordt bepaald door de ernst van hun ziekte, hun leeftijd en hun symptomen.1,2,*

  • Een elektrocardiogram en een echocardiogram moeten om de 1 tot 2 jaar worden gemaakt, of eerder als patiënten klagen over nieuwe symptomen van hartfalen1,2

  • Een ambulant elektrocardiogram wordt elke 1 tot 2 jaar aanbevolen1,2

  • Een cardiopulmonale inspanningstest (CPET) die parameters omvat zoals ventilatoire efficiëntie en anaerobe drempel met ademgasanalyse (bv. piekzuurstofopname [VO2piek]) kan een objectief bewijs leveren voor verslechtering van de ziekte en kan om de 2 tot 3 jaar worden overwogen1,2

  • Andere maatregelen voor patiënten met symptomatische HCM/obstructieve HCM zijn:1-3

             - LVOT-gradiënt

             - Fysieke beperkingen reduceren

             - Symptomatische verbetering
 

Aanbevelingen ESC-Richtlijn 2014

woman_yoga_ball_final.png

HCM is de belangrijkste oorzaak van plotse hartdood (~1%) onder jonge patiënten.4,5 De ESC-Richtlijn van 2014 beveelt aan om:

  • een inschatting te maken van het risico op plotse hartdood
  • vast te stellen welke patiënten baat hebben bij plaatsing van een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) voor primaire preventie

De richtlijn geeft verder aan dat het risico op plotse hartdood opnieuw ingeschat dient te worden na 1-2 jaar, of na een verandering in de klinische status.* Patiënten bij wie risicofacturen voor plotse hartdood of LVOT-obstructie aanwezig zijn, dient ontmoedigd te worden deel te nemen aan competitieve en intense fysieke activiteiten.1

Wat is HCP card icon

Behandeling

Lees meer over de behandelingsopties voor HCM.

Meer informatie
Erfelijkheid HCM card

Erfelijkheid

Lees meer over erfelijkheid en de genetische mutaties die HCM veroorzaken.

Meer informatie

Meer weten over HCM

Voetnoot
*Gebruik uw institutionele praktijkrichtlijnen voor de behandeling en het monitoren van patiënten met HCM.
Referenties
1. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(39):2733-2779.
2. Ommen SR, Mital S, Burke MA, et al. 2020 AHA/ACC guideline for the diagnosis and treatment of patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2020;142(25):e558-e631.
3. Zaiser E, Sehnert AJ, Duenas A, Saberi S, Brookes E, Reaney M. Patient experiences with hypertrophic cardiomyopathy: a conceptual model of symptoms and impacts on quality of life. J Patient Rep Outcomes. 2020;4(1):102.
4. Ho CY, Day SM, Ashley EA, et al. Genotype and lifetime burden of disease in hypertrophic cardiomyopathy: insights from the Sarcomeric Human Cardiomyopathy Registry (SHaRe). Circulation. 2018;138(14):1387-1398.
5. Maron BJ, Maron MS. Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet. 2013;381 (9862):242-255.

 

CCCV-NL-2300008