Videos & Podcasts

Immuno-Oncologie

60 minute update Immuno-Oncology: Innovation & Efficiency in Administering Immunotherapy

60 minute update Immuno-Oncology: Innovation & Efficiency in Administering Immunotherapy


Dit webinar wordt voorgezeten door dr. Roelof van Leeuwen, ziekenhuis apotheker en onderzoeker, en door Ruben Malmberg, promovendus en klinisch onderzoek apotheker. Beiden zijn werkzaam bij het Erasmus Medical Center (EMC) in Rotterdam.

Het EMC, één van de leidende oncologiecentra in het land, heeft het IV toedieningsproces van immunotherapie geëvalueerd. Centrale vraag daarbij was of het mogelijk is meer IO patiënten te behandelen met hetzelfde aantal medische professionals met behoud van de zorgkwaliteit. In het Connect and Go programma zijn meer dan 120 patiënten behandeld met immuuntherapie middels een elastomeerpomp. Deze ambulante pomp maakt het mogelijk dat patiënten de infuuskamer tijdelijk verlaten in plaats van 30 tot 60 minuten in een behandelstoel te zitten.

Tijdens het webinar zullen de voorzitters meerdere vragen aan de orde laten komen, zoals welke lessen zijn geleerd? Hoe werden de patiënten gecontroleerd? Hoe werd het programma gewaardeerd door patiënten en medische staf? Hoeveel tijd kan worden bespaard?


ONC-NL-2300031