Dermatologie

Psoriasis
Algemene informatie1

22-1324 DEUCRA campagnebeeld_banner_header.jpg
22-1324 DEUCRA campagnebeeld_banner_header.jpg

Epidemiologie2,3

Psoriasis treft 1,5% -3% van de bevolking in Europa en Noord-Amerika, maar komt minder vaak voor in Afrika, China en Japan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ≥100 miljoen mensen wereldwijd aan psoriasis lijden. De wereldwijde prevalentie van psoriasis wordt geschat op ongeveer 2%.

 
Image
icn_age_ppl - SQUARE.png

Leeftijd

Psoriasis kan op elke leeftijd voor het eerst optreden. De leeftijd waarop psoriasis begint volgt een bimodale verdeling; de twee beginpieken zijn het tweede tot derde levensdecennium en het zesde levensdecennium.

Deze bimodale verdeling heeft geleid tot de classificatie van psoriasis als:

  • Psoriasis met vroege aanvang (type I), die optreedt vóór de leeftijd van 40 jaar, en
  • Psoriasis met late aanvang (type II), die optreedt op of na de leeftijd van 40 jaar

Image
icn_gender_ppl - Square.png

Geslacht

Psoriasis komt ongeveer even vaak voor bij beide geslachten. De WHO heeft echter gemeld dat sommige onderzoeken suggereren dat psoriasis vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Hoewel de verschillen tussen de geslachten niet statistisch significant waren, meent de WHO dat dit verder moet worden onderzocht.


Image
 icn_50_percent_ppl - Square.png

Etniciteit

De prevalentie van psoriasis is hoger bij blanke volwassenen dan bij Afro-Amerikanen en andere etniciteiten. Variaties in prevalentiecijfers kunnen een weerspiegeling zijn van onderrapportage en selectiebias. Ze kunnen ook de complexe interactie tussen genetica en omgeving bij psoriasis illustreren


Meer weten over psoriasis

Referenties:
1. Boehncke WH, Schön MP. Psoriasis. Lancet. 2015;386:983-94.

IMM-NL-2400011